Nadzór archeologiczny - wymagany zwykle w odniesieniu do obszarów inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się tam one znajdować. Nadzorem archeologicznym objęte są wszystkie prace ziemne związane z inwestycją, np. przy budowie domu jednorodzinnego, nadzorem objęte będą prace związane z kopaniem fundamentów, piwnic oraz wszelkich przyłączy (gaz, prąd, woda) czy budowy podmurówki ogrodzenia. Nadzór archeologiczny trwa zwykle 1-2 dni i zależny jest od tempa prac na budowie. Nasza firma prowadzi nadzory archeologiczne dla inwestorów prywatnych, firm oraz instytucji. Nadzór prowadzony jest na podstawie aktualnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykopaliska archeologiczne - podejmowane są w przypadku stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie, na którym zaplanowano inwestycję budowlaną, grożącą jego zniszczeniem. Wykopaliska wymagają zaangażowania Nasza firma stara się prace wykopaliskowe przeprowadzić szybko, sprawnie i rzetelnie. Posiadamy zgraną i sprawdzoną grupę współpracowników, dzięki której jesteśmy wstanie przeprowadzić prace wykopaliskowe z poszanowaniem czasu i finansów Inwestora. Nasza firma prowadzi wykopaliska archeologiczne dla inwestorów prywatnych, firm oraz instytucji. Prace wykopaliskowe prowadzimy na podstawie aktualnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace powierzchniowe (rozpoznawcze) - to nieinwazyjne prace polegające na rozpoznaniu terenu przyszłej inwestycji. Prace te stosowane są zwykle na zalecenie Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy inwestycjach, obejmujących swoim zasięgiem bardzo duże obszary. Prace te prowadzimy na podstawie odpowiedniej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.