Świadczymy pełen zakres usług archeologicznych:
  • nadzór  archeologiczny na każdym etapie budowy według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • prace wykopaliskowe: ratownicze i planowe wykopaliska archeologiczne
  • pomoc przy uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i opinii, również w imieniu Inwestora
  • określenie wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • ekspertyzy i kwerendy archeologiczne wyprzedzające projekty budowlane
  • ekspertyzy archeozoologiczne: badanie i opracowywanie szczątków zwierzęcych odnalezionych w toku prac wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych
  • badania geofizyczne: lokalizowanie i określanie wielkości stanowiska archeologicznego nieinwazyjną metodą geofizyczna pozwalające na oszacowanie ewentualnych kosztów prac wykopaliskowych
  • zdjęcia lotnicze: pełen zakres usług
  • pomiary, plany, mapy stanowisk tworzone z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu GPS.

Kontakt:
Archeo-Invest Usługi Archeologiczne
Katarzyna Anc
Łomianki, ul. Długa 42
Tel. 22 751 33 68, 501 719 448, 502 601 138 (z uwagi na częste wyjazdy prosimy o kontakt na tel. komórkowe)
uslugiarcheologiczne@gmail.com