Kontakt:
Archeo-Invest Usługi Archeologiczne
Katarzyna Anc
Łomianki, ul. Długa 42
Tel. 22 751 33 68, 501 719 448, 502 601 138 (z uwagi na częste wyjazdy prosimy o kontakt na tel. komórkowe)
uslugiarcheologiczne@gmail.com