ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEJ SIOSTRZANEJ FIRMY INVEST KRZYSZTOF PAWŁOWSKI.

Firma INVEST – Krzysztof Pawłowski jest niedużym przedsiębiorstwem prywatnym. Założycielem firma INVEST i właścicielem jest Krzysztof Pawłowski magister inżynier z uprawnieniami budowlanymi od 1990 r., członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m. in na budowie Miasteczka Wilanów w Warszawie, jako  kierownik projektu  inwestycyjnego – ekskluzywne apartamentowce.

W 2007 r. pracował jako ekspert do spraw budownictwa i zamówień publicznych w ramach obsługi Funduszu Schengen, będącego częścią  Programu Phare Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach tej pracy eksperckiej dla Unii Europejskiej, zajmował się kontrolą inwestycji budowlanych: przejść granicznych drogowych, kolejowych,  lotnisk, portów morskich i ośrodków straży granicznej.

Od 1990 tworzył także wiele projektów architektoniczno –budowlanych  i  prowadził nadzory inwestorskie w budownictwie indywidualnym na terenie województwa mazowieckiego. Doświadczenie założyciela INVEST uzupełniają liczne kursy i szkolenia w zakresie Prawa budowlanego, Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o zamówieniach publicznych,  Międzynarodowe warunki prowadzenia  kontraktów budowlanych FIDIC.
INVEST Krzysztof Pawłowski specjalizuje się  w kompleksowej obsłudze  inwestycji  budowlanych – od przygotowania  inwestycji, dokumentacji,   nadzoru nad realizacją aż do zakończenia inwestycji.

INVEST prowadzi także z powodzeniem:

 • inwestorstwo zastępcze,
 • nadzory inwestorskie,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • certyfikaty energetyczne budynków,
 • kosztorysy,
 • projektowanie architektoniczno-budowlane,
 • obsługi geodezyjne,
 • przetargi publiczne,
 • usługi archeologiczne,
 • orzeczenia i ekspertyzy techniczne,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • uzyskiwanie opinii i pozwoleń administracyjnych,
 • koordynacja  robót i dostawy materiałów,
 • przeglądy techniczne obiektów, 
 • realizacja obiektów budowlanych pod klucz.


Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczonych specjalistów w zakresach:

 • organizacji i planowania procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • prowadzenia budowy, koordynacji robót i nadzorów inwestorskich
 • stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 • odbiorów i kompletacji dokumentacji powykonawczej
 • reprezentowania interesów Inwestora wobec właściwych organów i osób trzecich w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

  • archeologii, wykwalifikowanych archeologów posiadających niezbędne uprawnienia
  •  projektowania architektoniczno –budowlanego
  • prawa  administracyjnego i budowlanego
  • kosztorysów 
  • geodezji

Kontakt:

INVEST, Krzysztof Pawłowski

05-092 Łomianki

ul. Długa 42d

tel: 022 751 33 70

tel. kom. 0 784 111 651

krzysztof.pawlowski@onet.eu